Banki Wall Street na rzecz bezpieczeństwa (?)

W czasach, kiedy informacje o klientach są towarem samym w sobie, koniecznością staje się powstanie specjalnego narzędzia do zarządzania tymi informacjami. Osobną kwestią są cele, do którego zostaną one wykorzystane. Jakie niebezpieczeństwo wynika z powstania takiego narzędzia? W oczywisty sposób jawne scentralizowanie informacji o ważnych klientach jest smacznym kąskiem dla osób zainteresowanych. A tych nie […]

Read More