NIK o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni

Cały świat musi poradzić sobie z dylematem, jakim jest dysonans między literą prawa a wymogami regulacji dotyczących nowych mediów. W ramach kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazano, że Polska ma w tej sferze znaczne problemy. W związku z migracją wszystkich niemal sfer życia do sieci, niezbędne jest powołanie państwowego, specjalistycznego ośrodka, który miałby regulować […]

Read More

NIK monituje monitoring

Przyzwyczailiśmy się już do wszędobylskich kamer – monitoring na lotniskach, ulicach, w sklepach, miejscu pracy. Tymczasem według Najwyższej Izby Kontroli cały czas brakuje przepisów regulujących ochronę danych osobowych pozyskanych wskutek tego rodzaju środków bezpieczeństwa. Kontroli poddano monitoring miejski i współpracę jego operatorów z policją. Według Izby „poważne wykroczenia” stanowiły tylko jedną dwudziestą wszystkich zarejestrowanych incydentów. […]

Read More

NIK: zakupy online są bezpieczne

Najwyższa Izba Kontroli dokonała kontroli bezpieczeństwa e-handlu. Wyniki zaprezentowane w dokumencie “Ochrona klientów dokonujących zakupów towarów w sklepach internetowych” powinny ucieszyć konsumentów. Do kontroli wyznaczono dziewięć jednostek samorządowych, organizacje kosumenckie: Federację Konsumencką i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z tych dwunastu podmiotów kontroli, NIK pozytywnie oceniła działalność ośmiu, a cztery otrzymały […]

Read More