wymiana dolara w kantorze internetowym

Znaczenie rynków kapitałowych dla finansów publicznych

Rynki kapitałowe mają olbrzymi wpływ na finanse publiczne, a także na kursy walut oraz ogólną kondycję społeczeństwa.

Przede wszystkim rynki kapitałowe przyczyniają się w znacznej mierze do mobilizacji oraz transferu kapitału prywatnego, jego prawidłowej i efektywnej alokacji oraz wyceny. Fakt ten ma niezwykle pozytywny wpływ na samą sytuację gospodarczą państwa. Im lepsza jest kondycja kapitału prywatnego, co przejawia się w cenach akcji na giełdzie i stabilności waluty krajowej, tym lepsza jest zazwyczaj ogólna kondycja gospodarki. Dodatkowo prawidłowo działający rynek finansowy, pozwala na zwiększenie zainteresowania inwestorów, gdyż są w stanie oni, dokładnie oszacować ryzyko danej inwestycji i zaplanować na lata swoje działania. Jednocześnie sprawne rynki finansowe, eliminują możliwe wpływy negatywne, gdyż posiadają tak zwane bezpieczniki i narzędzia finansowe, które są w stanie uruchomić, gdy grozi im kryzys.

Kursy walut a rynek finansowy

Rynek finansowy ma też olbrzymi wpływ na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla budowania i wzmacniania kultury oszczędzania długoterminowego wśród społeczeństwa. Wpływa znacząco na kursy walut, które jeśli są stabilne, nawet w fazie spadku czy wzrostu, nie wpływają negatywnie na kondycje gospodarki danego państwa, a tym bardziej obywateli. Współcześnie na stan rynków finansowych olbrzymi wpływ ma potrzeba zachowania bezpieczeństwa oraz potencjał lokalnej giełdy. Bardzo ważne jest też budowanie zaufania do rynków kapitałowych. Jest to ważne, zwłaszcza dla rynków wschodzących, takich jak choćby rynki w Europie Środkowo – Wschodniej. Liczą się tu nie tylko debiuty nowych spółek, ale też zaufanie do państwa oraz inwestorów. Bez tego rynki stają się niestabilne i podatne na wpływy cyklicznych kryzysów oraz spekulantów walutowych. Ci ostatni szczególnie aktywni są właśnie na młodych rynkach finansowych, gdzie nie ma jeszcze wypracowanych narzędzi, które umożliwiałyby skuteczne, a co najważniejsze szybkie reagowanie, kiedy rynek, a zwłaszcza inwestorzy są zagrożeni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.