codzienne notowania walut

Notowania walut w życiu codziennym

Kredyty i pożyczki hipoteczne, lokaty oraz lokaty strukturyzowane – to najważniejsze instrumenty finansowe o charakterze pożyczkowo-oszczędnościowym, które w znaczny sposób zależą od notowania walut. Kursy walutowe – poddawane umiejętnej analizie – umożliwiają podjęcie decyzji w kwestii ewentualnego kredytu hipotecznego w walucie obcej, pozwalają także stwierdzić, czy lepszą alternatywą będą strukturyzowane, czy też standardowe produkty finansowe w krajowej walucie.

Kredyt hipoteczny z złotówkach czy walucie obcej?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na długie lata, powinien więc być przemyślany i szczegółowo przeanalizowany. Obok produktów w złotówkach, czyli walucie krajowej, można zaciągnąć kredyt hipoteczny w walucie obcej – nietrudno zauważyć, że może to być inwestycja bardzo trafiona, jak i całkowicie nietrafiona.

Kredyt walutowy sprawdza się przede wszystkim w przypadku nieruchomości, które posiadają względnie stałą wartość na przestrzeni lat. Decydując się na zobowiązanie w walucie obcej można liczyć na wiele korzyści wynikających ze zmian walutowych, szczególnie korzystny jest spadek waluty, należy jednak pamiętać, że umowa z bankiem powinna być zawarta w korzystnym momencie. Osoby, które zdecydują się na kredyt denominowany, powinny zadbać o to, aby podpisanie umowy miało miejsce w momencie, gdy wartość waluty jest wyższa, z jednoczesną tendencją spadkową.

Pomocny narzędziem w tej kwestii okazują się notowania walut, nota bene, zmieniane każdego dnia. Wartość waluty w danym dniu – wbrew pozorom – zależy od wielu czynników, przede wszystkim gospodarczych, istnieją jednak narzędzia, które pozwalają określić domniemaną wartość waluty w bliższej i dalszej przyszłości.

Kurs walut prognozy – co to takiego?

Prognozy kursów walut to predykcje, które mogą sprawdzić się zarówno w przypadku finansistów, inwestorów, jak i osób, które decydują się na operacje finansowe z wykorzystaniem konkretnej waluty.

Wielu kredytobiorców, którzy niegdyś pokusili się na skorzystanie z oferty, jaką jest kredyt hipoteczny w walucie obcej i wybrali w tym celu franki szwajcarskie, systematycznie śledzi prognozy kursu franka (na przykład tutaj: https://cinkciarz.pl/nowosci/komentarze-walutowe), weryfikując faktyczny koszt przedsięwzięcia. Warto nadmienić, że w tym przypadku szczególnie pomocne okazują się długoterminowe prognozy na kursy walut, dzięki którym można określić domniemaną wartość franka w bliższej i dalszej przyszłości. Fakt ten dotyczy także kredytów zaciągniętych w innej walucie.

Ciekawostką może okazać się fakt, że pożyczkobiorcy, którzy zdecydowali się na kredyt hipoteczny w momencie, gdy kurs wybranej waluty był wyższy, aczkolwiek wykazywał tendencję spadkową, czego przykładem może być m.in. prognoza długoterminowa kursu euro, mogą zaoszczędzić nawet 15% wartości zainwestowanych środków. W tej sytuacji walutowe prognozy długoterminowe okazują się zdecydowanie korzystniejsze niż prognoza euro na najbliższy tydzień czy dzień, należy jednak pamiętać, że prognozy na kursy walut to przede wszystkim wskazówka, która wymaga odpowiedniej analizy oraz weryfikacji pod względem rozwoju gospodarczego danego kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.