NIK: zakupy online są bezpieczne

Najwyższa Izba Kontroli dokonała kontroli bezpieczeństwa e-handlu. Wyniki zaprezentowane w dokumencie “Ochrona klientów dokonujących zakupów towarów w sklepach internetowych” powinny ucieszyć konsumentów.

Do kontroli wyznaczono dziewięć jednostek samorządowych, organizacje kosumenckie: Federację Konsumencką i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z tych dwunastu podmiotów kontroli, NIK pozytywnie oceniła działalność ośmiu, a cztery otrzymały ocenę pozytywną mimo stwierdzonych nieprawidłowości. Najwyższa Izba Kontroli badaniu poddała okres trzech lat od roku 2009 do pierwszej połowy ubiegłego roku.

W dokumencie, z którym możecie się zapoznać tutaj, NIK chwali polskie e-sklepy między innymi za rozpatrywanie reklamacji rzetelnie i na czas, a udzielana klientom pomoc wykorzystuje uprawnienia internetowe sklepy w całej ich prawnej rozciągłości. Porady prawne oferowane przez portale aukcyjne i serwisy sprzedaży online, jak zauważa Najwyższa Izba Kontroli, udzielana jest za darmo.

Opierając się na danych dostarczonych przez Komisję Europejską, raport NIK podkreśla znaczne zwiększenie internautów dokonujących zakupów w sieci. W 2009 ich odsetek wynosił 27 procent, by w 2011 osiągnąć 43 procent. W podsumowaniu wyników swej kontroli Izba zaleca wprowadzenie na polskim gruncie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady sprzed dwóch lat, oferującej zasady korzystniejsze dla klienta, niż obecnie obowiązujące u nas prawo.

Cieszy fakt, że w parze ze wzrostem ilości sklepów internetowych i klientów idzie wysoka jakość, oferowana przez naszych sieciowych handlowców. Brak negatywnych ocen wystawionych przez NIK zapewniły sprawnie działający (chroniący klientów na gruncie administracji rządowej) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz (strzegący ich interesów w samorządzie terytorialnym) miejscowi rzecznicy konsumentów.

“Stwierdzone nieprawidłowości”, o których pisze się w raporcie, dotyczą między innymi braku lub niskiego korzystania z programu certyfikowania naszych e-sklepów. NIK proponuje realizowanie przez Ministerstwo Gospodarki programu Euro-Label. Europejska organizacja miałaby dokonywać audytów polskich sklepów internetowych i serwisów aukcyjnych, których efektem byłby znak “Certyfikat – Bezpieczne zakupy”.

Towary i usługi proponowane konsumentom przez Internet są coraz liczniejsze i coraz bardziej zróżnicowane. Sieć WWW gwarantuje kupno waluty, zakupy od spożywczych, czy odzieżowych, po artykuły RTV i AGD. Po pozytywnej ocenie Najwyższej Izby Kontroli świadomi swoich praw i ich egzekwowania konsumenci mogą coraz częściej się skłaniać się ku dokonywaniu zakupów online.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.