Najwyższa Izba Kontroli podsumowała starania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Ubezpieczonych i rzeczników konsumentów działających na skalę powiatów. Instytucje te muszą się pogodzić z dość mocną krytyką Izby.

Głównym zarzutem NIK wobec UOKiK, KNF i pozostałych jest nieskuteczna ochrona praw klientów rynku finansowego, która zaowocowała jednym z najniższych współczynników zaufania do instytucji publicznych w Europie. Średnia dla UE wynosi 59 procent, w Polsce jest to wartość o 13 procent niższa.

Ochrona interesów klienta sektora finansowego jest szczególnie ważna w czasach tak szybkiego rozwoju rynku finansowego. Polska jest w czołówce Europy jeśli chodzi o przyjmowanie i zadowolenie z użycia nowych technologii w finansach. W dobie systemów bezprzewodowych, transakcji bezgotówkowych, z których wiele rozliczanych jest przez internet za pomocą telefonów i tabletów, w dodatku — dzięki rozwojowi kantorów online — rozliczanych w wielu walutach, wagę poziomu poczucia bezpieczeństwa konsumentów trudno jest przecenić.

Najwyższa Izba Kontroli, choć zwraca uwagę na to, że instytucje działają według prawa, zaznacza, że klienci nie mają zapewnionej odpowiedniej ochrony. Jest to zatem zarówno wina niejasności części przepisów, jak i wypełnianie litery prawa, a nie jego ducha, którym zawsze jest zapewnianie bezpieczeństwa. Najcięższe grzechy instytucji wskazane przez NIK to między innymi niefunkcjonujące sądy polubowne, niezgodne z prawem wzorce umów oraz niski poziom ochrony klientów parabanków w Polsce.

Pełen raport dotyczący klientów rynku finansowego za lata 2011 – 3013 dostępny jest do wglądu i pobrania w formacie PDF na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli. Jak jasno pokazuje podsumowanie, lekturę powinno się szczególnie polecić KNF, UOKiK Rzecznikowi Ubezpieczonych oraz powiatowym rzecznikom konsumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.