GIODO o „zbliżeniówkach” – bezpieczne?

Nie gaśnie zainteresowanie kwestią bezpieczeństwa kart zbliżeniowych. Problem wynika z dwóch, zachodzących równolegle, zjawisk. Banki rozdają już tylko karty wyposażone w technologię bezdotykowych płatności, a przestępcy odkrywają coraz to nowe sposoby na łamanie zabezpieczeń. Naprzeciw wątpliwościom konsumenta wychodzi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który postanowił wyjaśnić parę kwestii.

Pierwsze oświadczenie Generalnego Inspektora, doktora Wojciecha Wiewiórkowskiego, stanowiło, że używanie kart zbliżeniowych nie niesie ze sobą większego niebezpieczeństwa, niż tradycyjne karty płatnicze. GIODO określił poziom zagrożenia na podobny, co w przypadku sterowania finansami w Internecie, czy korzystanie z innych udogodnień w obrocie pieniądzem, zapewniane przez nowe technoligie. Do nich należą w tej samej mierze zbliżeniówki, co e-konto, czy kantor online. Wiewiórkowski przyznał też, że wobec braku skarg nie były dotąd prowadzone stosowne kontrole.Wskazał też, że to banki, jako strona najbardziej narażona na straty, powinny być zainteresowane gwarancją bezpieczeństwa.

W drugim oświadczeniu ton nieco się zmienił. GIODO przestrzegł, że przy korzystaniu z technologii PayPass lub PayWave istotnie może dojść do kradzieży naszych danych. Dodatkowo, przy korzystaniu z technologii NFC, pozwalającej na dokonywanie płatności telefonem, ograniczenie dotyczące odległości karty od czytnika znacznie maleje, ze względu na mocniejszy nadajnik w telefonie. Tak samo aparaty wyposażone w odpowiednie aplkacje mogą zmienić odległość, z jakiej terminal sczytuje dane karty, na większą.  

W związku z powyższym, Wojciech Wiewiórkowski wysłał do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Andrzeja Jakubiaka, wystąpienie z prośbą o analizę i wyjaśnienie kwestii bezpieczeństwa kart bezstykowych.

GIODO podkreślił jeszcze, że oswoiliśmy się nieco z potencjalnymi zagrożeniami rozwiązań takich jak e-bankowość, przepowiadając być może podobny los kartom zbliżeniowym. Na pewno zaś – dołączając się do głosu Wiewiórkowskiego – zalecić można ostrożność w korzystaniu z kart zbliżeniowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.